Co je to online půjčka?

Mezi online půjčky se řadí každá finanční půjčka, kterou si sjednáte pomocí internetu.

Bankovní i nebankovní online půjčky mají společné znaky

Online půjčky bankovních i nebankovních společností spojují zejména následující obvyklé znaky:

  • Většina půjček bývá krátkodobých se splatností do 30 dnů, ale i několika měsíců
  • V průměru se výše poskytnuté online půjčky pohybuje kolem 20 tisíc korun.
  • Zpravidla se jedná o neúčelové půjčky.
  • Žadatel musí být starší 18 let, mít stálý příjem a trvalé bydliště na území ČR.

O nebankovní online půjčce

Produkty nebankovních společností se v mnohém podobají těm bankovním. Hlavní rozdíl plyne z toho, že nebankovní společnosti nemají o klientech tolik informací. To je také důvodem, proč se více kryjí proti případným ztrátám tím, že nabízejí produkty s vyšší úrokovou sazbou. S tím je spojené i vyšší RPSN. I přes tuto nevýhodu bývá nebankovní půjčka oblíbenou variantou zejména u těch žadatelů, kterým banka nechce z nějakých důvodů půjčit.

S online půjčkou od nebankovních společností se často můžete setkat pod názvy: půjčka bez registru, půjčka do výplaty, půjčka bez doložení příjmů, půjčka před výplatou, rychlý úvěr či půjčka pro OSVČ.

Dne 1. prosince 2016 byla schválena novela zákona o spotřebitelských úvěrech, podle níž se zpřísnila pravidla pro poskytování půjček. Tato novela udává, že na trhu mohou působit pouze nebankovní společnosti, které mají licenci od České národní banky. Proto se vždy přesvědčte, zda daný poskytovatel tuto licenci má.

Jak probíhá schvalování online půjčky

První krok představuje vyplnění online dotazníku. Následně žadatel během pár minut zjistí, zda mu nebankovní společnost žádost schválí, či zamítne. Rychlost zpracování je zajištěna díky automatickému systému, který žádost zpracovává. Banky většinou vyžadují osobní doložení potřebných dokumentů (pokud žadatel nemá u dané banky účet). To bývá spojené s vyšší administrativní zátěží. Oproti nebankovní společnosti se častěji spokojí s plným vyřízením potřebných formalit po telefonu a žadateli často postačí pouze kopie občanského průkazu.

Prověřování bonity klienta u online půjček

Bonita klienta ukazuje, zda je žadatel schopen splácet včas a v plné výši z vlastních peněžních příjmů (tj. z primárních zdrojů). Stupeň bonity žadatele se obvykle promítá do výše úrokové sazby. Tedy, čím horší bonita, tím může být úroková sazba vyšší a naopak. Bankovní společnosti se většinou zaměřují na méně rizikové klienty, a proto si mohou dovolit nabízet nižší úrokové sazby. Do cílové skupiny nebankovních společností se zpravidla řadí rizikovější klientela. Z toho důvodu se také musejí krýt vyššími úrokovými sazbami.

Bankovní i nebankovní společnosti obvykle používají k vyhodnocení rizika nesplácení pohledávky scoringové modely, kam vkládají údaje o žadateli. Ty využívají statistické údaje s mírami pravděpodobnosti rizika podle jednotlivých typových skupin žadatele.

Zákon (§ 86 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru) udává, že úvěryschopnost musí být posouzena u každého žadatele. Toto zákonné ošetření má za úkol chránit spotřebitele před dluhovými pastmi a dosažením takového úvěrového zatížení, kdy klient nebude schopen splácet. U každého žadatele se proto individuálně posuzují např. tyto aspekty: aktuální žadatelova životní situace, splátky předchozích závazků, životní minimum pro daný region apod.

Do kterých zákonů se podívat

V případě, že vás zajímá ošetření online půjček zákonem, stěžejní zdroje tvoří následující dva zákony:

  • Zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

§ 2390 a následující zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Nový občanského zákoníku z roku 2012 se změnil terminologie a o půjčkách se nyní z právního hlediska hovoří jako o zápůjčkách.