Společnosti posuzují vaši žádost o SÚ podle výše požadovaného úvěru a hodnotí vaši schopnost tento závazek pravidelně splácet. Pokud máte kupříkladu nízké příjmy, je možné, že obdržíte nižší úvěr, než jste měli v úmyslu získat. Záleží však na konkrétní instituci, u níž o půjčku žádáte – každá společnost má svůj interní scoring. Kdyby společnost žadatele a jeho schopnosti splácet neprověřila, hrozí jí až několika milionové pokuty (dle zákona o spotřebitelském úvěru). Počítejte s tím, že všechny banky nahlíží do registrů dlužníků. Ke schválení musíte obvykle předložit osobní údaje, dva průkazy totožnosti a především potvrzení o výši příjmu u zaměstnanců; OSVČ a další podnikatelé dokladují příjmy doložením Přiznání k dani z příjmu za uplynulé dva až tři roky. Nebankovní společnosti nemusí do registru nahlížet a mají benevolentnější podmínky, počítejte ale s vyšší úrokovou sazbou.

Sledujte vždy úrokovou sazbu, ale také RPSN, což je procentní sazba nákladů, která zahrnuje i veškeré poplatky s úvěrem spojené. Úvěr bude tím výhodnější, čím nižší je RPSN. Důležité je zajímat se také o další, tzv. všeobecné podmínky poskytnutí půjčky. Jde především o úroky z prodlení, anebo o poplatky a sankce v případě nedodržení všech smluvních pravidel.

Žadatel o spotřebitelský úvěr musí být fyzická osoba starší 18 let, musí být občanem ČR a mít trvalé bydliště v České republice.

Jaké typy spotřebitelských úvěrů existují?

  • SÚ na pořízení automobilu
  • na pořízení věcí, souvisejících s vybavením domácnosti (elektrospotřebiče, elektronika, a mnoho dalších)
  • na jakékoli neúčelové použití
  • Americká hypotéka – rovněž neúčelová půjčka
  • v případě koupě (nikoliv pronájmu) i finanční leasing

Na dodržování povinností při sjednávání spotřebitelských půjček dohlíží Česká obchodní inspekce a také Česká národní banka.

Mezi spotřebitelské úvěry nepatří půjčky na bydlení, zajištěné zástavním právem (k tomu slouží hypoteční úvěr); pronájem automobilu – operativní leasing; úvěry od zaměstnavatele se zvýhodněnou úrokovou sazbou a mnoho jiných.

Kdo vám může spotřebitelský úvěr poskytnout?

  • banky – u těch získáte zpravidla výhodnější podmínky pro splácení svého závazku
  • nebankovní společnosti – ty musí mít pro své podnikání licenci od ČNB

Ve většině případů je možné si úvěr sjednat i on-line – tedy jeho schválení i uzavření úvěrové smlouvy. Není-li to možné, sjednáte si schůzku s úvěrovým specialistou buď přímo na pobočce, anebo třeba u vás doma a domluvíte se na dalším postupu.