Při zavedení EET v první vlně vláda rovněž zavedla nižší DPH, a to u stravovacích služeb, jichž se elektronická evidence tržeb týkala jako první. Statistika ukázala, že přes snížení sazby DPH za 21 na 15 %, se díky EET výběr daně z přidané hodnoty podstatně zvýšil.

Poznámka: Novela zákona o evidenci tržeb přináší pro podnikatele nově možnost off-line režimu, o který mohou žádat finanční úřad od 1. 2. 2020. Tento režim se bude vztahovat pouze na neplátce DPH. V praxi to bude vypadat tak, že podnikatel obdrží od FÚ úředně označené účtenky, které – po doplnění – bude vydávat zákazníkům a údaje o evidovaných tržbách oznámí FÚ elektronicky pouze jednou za čtvrtletí.

Zboží a služby, kterých se snížení DPH týká

  • stravovací služby včetně podávání nealkoholických nápojů a včetně podávání čepovaného piva (podávaného jako stravovací či cateringová služba; pizza, kterou si zákazník objedná a zkonzumuje v restauraci (pizza, přivezená domů na objednávku, snížené DPH nepodléhá, stejně tak např. hamburger u stánku či párek v rohlíku)
  • úklid vnitřních prostor, mytí oken v domácnostech, domácí péče o děti, seniory, nemocné osoby a zdravotně postižené občany, kadeřnické a holičské služby a kosmetika, oprava obuvi a kožených výrobků, úpravy oděvů a textilních výrobků, drobné opravy jízdních kol; vodné a stočné (úprava a rozvod vody, odvádění a čištění odpadních vod); dodávky tepla; půjčování knih a dalších tiskovin, dodání elektronických knih a audioknih – tištěné knihy už zlevněnou sazbu mají

Dá se však od této daňové úlevy očekávat snížení cen uvedených produktů či služeb a tudíž nějaký prospěch pro spotřebitele? Nejspíš ne – na koncové ceně pro zákazníka se snížení DPH zřejmě nijak neprojeví. Pravděpodobně nesleví ani výrobce, ani prodejce. Pozitivní bude však i to, že se třeba v příštím roce ceny uvedených výrobků a služeb nebudou zvyšovat, že by se snížená DPH mohla stát nástrojem proti zdražování. Ale to vydrží maximálně v roce 2020. Z médií slyšíme různé odhady, kolik korun zůstane obyvatelstvu v peněženkách navíc, ale co můžeme říci s naprostou jistotou, že o tyto odhadované částky hlavně přijde státní rozpočet.

Spotřebitelé by neměli počítat ani se zlevněním vodného a stočného, přestože se jedná o služby regulované státem. Vodohospodáři pravděpodobně investují ušetřené finanční prostředky do obnovy zastaralých vodovodních řadů, čističek a kanalizačních sítí. Stejná situace nastane se vší pravděpodobností i u dodávek tepla.