Evidence závazků po splatnosti

Společnosti mají dnes povinnost prověřit schopnost klienta splácet. Kromě výše příjmů pak kontrolují i nejrůznější registry dlužníků a zjišťují platební morálku a úvěrovou historii klienta. Negativní záznamy v registrech dlužníků pak znamenají překážku při schválení půjčky nebo schválení nižší částky než si žadatel představoval.

Typy registrů dlužníků

V České republice bankovní a nebankovní společnosti nahlížejí obvykle do 3 registrů dlužníků:

  • Nebankovní registr dlužníků (NRKI).
  • Bankovní registr dlužníků (BRKI).
  • Sdružení SOLUS, sdružení právnických osob.

Zápis do registru SOLUS

Zápis do registru SOLUS dává společnost, vůči které se ocitnete v prodlení s platbou. Prodlení musí být delší než 30 dní a dlužná částka musí být vyšší než 500 korun.

Neuhrazenou fakturu u telekomunikačního operátora může věřitel nechat zapsat po 3 měsících.

Skutečnost, jestli máte v registru záznam si můžete ověřit prostřednictvím písemné žádosti nebo SMS zprávou v předepsaném formátu.

Jak dlouho se záznam uchovává

V nebankovním registru dochází pravidelně k automatickému vymazání, pokud je dluh uhrazen včetně úroků a penále. Zápis zůstává po dobu šesti měsíců.

Dluhy po splatnosti vůči bankám v bankovním registru se evidují rok. Jakmile tedy dojde k úplnému splacení dluhu, ještě rok existuje záznam o pochybení.

Registr SOLUS rozlišuje, o jaký dluh se jedná, některé záznamy mohou být v registru evidovány i 3 roky.

Automatické vymazání z registru SOLUS

K automatickému výmazu z registru dlužníků SOLUS dochází až 3 roky po úplném uhrazení celkového dluhu.

Dluhy vůči telefonním operátorům, poskytovatelům internetového připojení, platby za elektřinu nebo plyn se vymažou po 1 roce od data úhrady celkové dlužné částky.

Jak vymazat záznam v registru SOLUS

První podmínkou je úplná úhrada dlužné částky včetně úroků a penále. Následně kontaktujte věřitelskou společnost, která vás do registru nechala zapsat. Ta vám vydá potvrzení o bezdlužnosti. Rovněž písemně odejměte věřitelské společnosti souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Následně kontaktujte společnost SOLUS a požádejte o výmaz.